OK
شرکت تولیدی صنعتی بهین فولاد
گواهینامه های شرکت بهین فولاد آتی گستر
شرکت تولیدی صنعتی بهین فولاد در راستای ماموریت سازمانی خود در مسیر تحقق و استمرار کیفیت، اعتماد و توسعه به عنوان سرمایه های اصلی سازمان با استفاده از روش های مدرن در فرآیندی ارزش آفرین و توجه خاص به بهبود مستمر فرآیندها، خلاقیت، نوآوری جهت رشد اقتصادی و افزایش دانش فنی به ارائه محصولات و خدمات نوین و با کیفیت می پردازد.
تحقق این مهم نبوده است جز آن نبوده است که این تلاش و استمرار مورد تقدیر نهادها ، شرکت ها، سازمان ها و مشتریان این مجموعه قرار گرفته است .
استقرار سیستم مدیریت ایزو ، بهرمندی از دانش فنی تولید روز آمد و مدارک و گواهی نامه های ذیل نشانی از این حرکت در راستای تحقق ماموریت سازمان است .1-  ISO 9001:2015 Quality Management Systems

2- OHSAS 18001:2007 Occupational Health and Safety Management Systems 

3- ISO14001:2015 Environmental Management Systems

4- Health Safety and Environmental Management System (HSE-MS)

5- Integrated Management System (IMS)

6- گواهینامه تحقیق و توسعه در مهندسی معکوس و تولید در زمینه صنایع نفت،گاز و پتروشیمی،صنایع ماشین ابزار و صنایع فلزی از وزارت صنعت ، معدن ، تجارت

7- گواهینامه فنی مهندسی در زمینه خدمات فنی و مهندسی به صنایع نفت و گاز و پتروشیمی از وزارت صنعت ، معدن ، تجارت

8- گواهینامه فنی مهندسی در زمینه خدمات فنی و مهندسی به صنایع ماشین سازی و صنایع ماشین ابزار از وزارت صنعت ، معدن ، تجارت


title-leftCERTIFICATE OF BEHINFOOLAD COMPANY title-right
bg-corner bg-corner