OK
شرکت تولیدی صنعتی بهین فولاد
ISO  3506 

این استاندارد مربوط به پیچ های زنگ نزن مقاوم در برابر خوردگی می‌باشد. در استاندارد  ISO 3506 خواص مکانیکی پیچ ها و استاد بولتهای تولید شده از فولاد زنگ نزن تشریح شده است .

این استاندارد پیچهای زنگ نزن رو به سه گروه تقسیم می‌کند :

گروه  A : پیچ ها از جنس فولاد زنگ نزن آستنیتی

گروه  C : پیچ ها از جنس فولاد زنگ نزن مارتنزیتی

گروه  F : پیچ ها از جنس فولاد زنگ نزن فریتی

این پیچ ها در کلاس ها و گریدهای مختلفی تولید و عرضه می‌شوند و نامگذاری این پیچ ها به این صورت می‌باشد که در ابتدا گروه فولاد آورده می‌شود  مثل (A ) و بعد از آن گرید فولاد آورده می‌شود مثل ( 2 ) و بعد از یک خط فاصله ( - ) کلاس خواص مکانیکی پیچ آورده می‌شود مثل ( 70 ) و به صورت کلی بر روی پیچ عبارت  A2-70 حک می‌گردد که نشان دهنده گروه ، گرید و کلاس پیچ است .

در صنایع به طور گسترده از گریدهای  A2, A4 بهره گرفته می‌شود. شرکت تولیدی صنعتی بهین فولاد امکان تولید و تامین بیشتر گریدهای مختلف موجود در این استاندارد را دارا می‌باشد .دانلود استاندارد

ISO  3506