OK
شرکت تولیدی صنعتی بهین فولاد
Behin Foolad
ASTM A325

این استاندارد مربوط به پیچ های فولادی می‌باشد که کمترین استحکام کششی آنها بیشتر از 830 مگاپاسگال است. پیچ های ساخته شده در این استاندارد معمولاد با فولادهای کربن متوسط و آلیاژی ساخته می‌شود. این گروه از پیچ ها که در این استاندارد آورده شده است بعنوان پیچ های ساختمانی شناخته می‌شوند. این پیچ ها هم به صورت متریک و هم به صورت اینچی تولید می‌شوند. این استاندارد برای تولید پیچ های شش گوش ، استادبولت ، انکربولت ، یوبولت و پیچ های خاص مورد استفاده قرار می‌گیرد. ولی عمده کاربرد آن برای پیچهای ساختمانی شش گوش می‌باشد .

پیچ های مربوط به این استاندارد در سه تیپ دسته بندی شده است که تیپ دو آن از سال 2003 دیگر کنار گذاشته شده است. تیپ سه خود داراری شش کلاس A تا F می‌باشد که با وجود یکسان بودن کمینه های خواص مکانیکی در این کلاسها، هر یک دارای ترکیب های شیمیایی متفاوتی هستند که به تبع آن نیازمند عملیات حرارتی های متفاوتی برای هر کلاس می‌باشد .

شرکت تولیدی صنعتی بهین فولاد با توجه به مواد اولیه موجود در کشور در زمان تولید امکان تولید و عملیات حرارتی گریدها و کلاسهای موجود در این استاندارد را دارا می‌باشد .


title-leftASTM A325 title-right