OK
شرکت تولیدی صنعتی بهین فولاد
ASTM A193  

این استاندارد مربوط به پیچهای تولیدی با فولادهای آلیاژی و فولادهای زنگ نزن می‌باشد. پیچ های تولیدی شده با این استاندارد بیشترین کاربرد را در صنایع نفت و گاز ، پتروشیمی دارند و بشتر برای کاربردها در دمای متوسط و دمای بالا مورد استفاده قرار می‌گیرند. این پیچ ها هم به صورت متریک و هم به صورت اینچی تولید می‌شوند. این استاندارد برای تولید پیچ های شش گوش ، استادبولت ، انکربولت ، یوبولت و پیچ های خاص مورد استفاده قرار می‌گیرد .

پیچ های ساخته شده با فولادهای آلیاژی در این استاندارد با گریدهای B5 , B6 , B6X , B7 , B7M , B16 شناخته شده و پیچ های ساخته شده با فولاد زنگ نزن با گریدهای B8 , B8M , B8CA , B8P , B8N , B8T , B8S , B8R ,B8L در این استاندارد ارائه گردیده است. بنا بر نوع کاربرد پیچ های زنگ نزن کلاس های مختلفی برای هر گرید معرفی گردیده است که نشان دهنده خواص مکانیکی آنها می‌باشد. کلاس هایی همچون 1 , 1A , 1B , 1C , 2 , 2B , 2C در این استاندارد ارائه شده است .
شرکت تولیدی صنعتی بهین فولاد با توجه به مواد اولیه موجود در کشور در زمان تولید امکان تولید گریدها و کلاسهای موجود در این استاندارد را دارا می‌باشد .

title-leftASTM A193 title-right
bg-corner bg-corner