OK
شرکت تولیدی صنعتی بهین فولاد
ASTM A563-A563M

مهره ها در استاندارد ASTM A563

استاندارد ASTM A563 یک استاندارد آمریکایی است که به صورت بین المللی مورد استفاده قرار می گیرد.

این استاندارد هم برای مهره های با رزوه اینچی و هم برای مهره ها با رزوه متریک تدوین شده است. برای مهره ها با رزوه اینچی از استاندارد ASTM A563  استفاده می شود و برای مهره ها با رزوه متریک استاندارد ASTM A563M بکارگرفته می شود.

این استاندارد خواص مکانیکی و شیمیایی مهرهای ساخته شده با فولاد کربنی و همچنین مهره های ساخته شده از فولاد آلیاژی را شرح می دهد. در مورد مهره ها با پایه مواد فولاد زنگ نزن در این استاندارد توضیحاتی داده نشده است. چنانچه در این رابطه اطلاعاتی نیاز دارید می توانید به صفحه استاندارد ASTM A194 و ISO 3506 سایت شرکت بهین فولاد مراجعه کنید.

در انجا به بررسی اجمالی دو استاندارد متریک و اینچی پرداخته می شود.

دراستاندارد متریک هشت کلاس مهره تعریف شده است که در جدول زیر به همراه ترکیب شیمیایی آورده شده است.

ترکیب شیمیایی مهره های متریک در استاندارد A563M

کلاس مهره

خواص شیمیایی

درصد کربن

درصد منگنز

درصد فسفر

درصد گوگرد

5 , 9 , 8S

Max = 0.58

Max = 0.048

Max = 0.15

10 , 10S

Max = 0.58

Min = 0.27

Max = 0.048

Max = 0.058

12

0.18 – 0.58

Min =0.57

Max = 0.048

Max = 0.058

10S3

0.19-0.55

Min = 0.37

Max = 0.052

Max = 0.055

دارای عناصر دیگر ( نیکل ، کروم ، مس و مولیبدن)

8S3

خود دارای 7 کلاس ترکیب شیمیایی می باشد

دراستاندارد اینچی نیز هشت کلاس مهره تعریف شده است که در جدول زیر به همراه ترکیب شیمیایی آورده شده است.

ترکیب شیمیایی مهره های اینچی در استاندارد A563

کلاس مهره

خواص شیمیایی

درصد کربن

درصد منگنز

درصد فسفر

درصد گوگرد

O , A, B , C

Max = 0.58

Max = 0.12

Max = 0.15

D

Max = 0.58

Min = 0.27

Max = 0.048

Max = 0.058

DH

0.18 – 0.58

Min =0.57

Max = 0.048

Max = 0.058

DH3

0.19-0.55

Min = 0.37

Max = 0.052

Max = 0.055

دارای عناصر دیگر ( نیکل ، کروم ، مس و مولیبدن)

C3

خود دارای 7 کلاس ترکیب شیمیایی می باشد

همان طور که دیده می شود هم در حالت اینچی و هم در حالت متریک هشت کلاس متریالی کلی تعریف شده است.

در صورتی که طراح بخواهد طراحی را از حالت اینچی به حالت متریک و یا بلعکس تغییردهد این امکان وجود دارد که با استفاده از موارد مشابه در هر دو حالت این مهم را به انجام رساند. باعث خوشحالی است که در این موارد طراحان محترم و کارفرمایان عزیز از مشاوره های واحد فنی مهندسی شرکت بهین فولاد آتی گستر استفاده نمایند. در بعضی از موارد با انجام کمی تغییرات امکان تهیه پیچ و مهره بدون تغییر خواص مکانیک و با قیمت مناسب تر وجود دارد که شرکت بهین فولاد می تواند در این مسیر مشاوره خوبی برای کارفرمایان محترم باشد.

به صورت کلی مهره هایی که در این استاندارد تولید می شوند دارای عملیات حرارتی نیز می باشند.

هدف از عملیات حرارتی رسیدن خواص متریال و یا قطعه به خواص مورد نظر طراحی و یا استاندارد می باشد. چنانچه نیازمند اطلاعات بیشتری در رابطه با عملیات حرارتی می باشید می توانید از صفحه مربوط به عملیات حرارتی سایت شرکت بهین فولاد استفاده کنید.

مهره ها در استاندارد متریک در نه کلاس خواص مکانیکی قرار می گیرند.

خواص مکانیکی مهره های متریک در استاندارد A563M

کلاس مهره

سایز

خواص مکانیکی

سختی HV

بار گواه MPa

5

M12 to M16

130 - 302

610

M20 to M36

146 - 302

630

M42 to M100

128 - 302

630

5 (overtapped)

M12 to M16

130 - 302

490

M20 to M36

146 - 302

500

M42 to M100

128 - 302

500

9

M12 to M16

188 - 302

950

M20 to M36

188 - 302

920

M42 to M100

188 - 302

920

10

M12 to M36

272 -353

1050

12

M12 to M16

272 -353

1190

M20 to M36

272 -353

1200

M42 to M100

272 -353

1200

12 (overtapped)

M12 to M16

272 -353

950

M20 to M36

272 -353

960

M42 to M100

272 -353

960

8S

M12 to M36

188 - 372

1075

8S3

M12 to M36

188 - 372

1075

10S

M12 to M36

272 - 372

1245

10S3

M12 to M36

272 - 372

1245

10S (overtapped)

M12 to M36

272 - 372

1165

اگر بخواهیم از نظر استحکام بار گواه مهره های متریک این استاندارد را از کمترین تا بیشترین استحکام رده بندی کنیم، به این صورت خواهند بود .

5 (overtapped) < 5 < 9 < 12 (overtapped) < 10 < 10S (overtapped) < 8S = 8S3 < 12 < 10S = 10S3

مهره ها در استاندارد اینچی A563 خود در چهار گروه مهره های مربعی ( square ) مهره های معمولی (Hex Nut ) مهره های سنگین (Heavy Hex Nut ) و مهره های ارتفاع بلند (Hex Thick Nut ) دسته بندی می شوند و هر کلاس مهره در یک و یا چند گروه قرار می گیرد. خواص مکانیکی مهره های اینچی A563 در جدول زیر آورده شده است.

خواص مکانیکی مهره های اینچی در استاندارد A563

کلاس مهره

گروه مهره

سایز

خواص مکانیکی

سختی BH

بار گواه ksi

O

مربعی

¼ to 1 ½

103 – 302

69

شش گوش معمولی

¼ to 1 ½

69

A

مربعی

¼ to 1 ½

116 – 302

90

شش گوش معمولی

¼ to 1 ½

90

شش گوش سنگین

¼ to 4

100

شش گوش بلند

¼ to 1 ½

100

B

شش گوش معمولی

¼ to 1

121 – 302

120

 1 1/8 to 1 ½

105

شش گوش سنگین

¼ to 1

133

 1 1/8 to 1 ½

116

شش گوش بلند

¼ to 1

133

 1 1/8 to 1 ½

116

C

شش گوش معمولی

¼ to 1 ½

143 - 352

130

شش گوش سنگین

¼ to 4

144

C3

شش گوش سنگین

¼ to 4

143 - 352

144

D

شش گوش معمولی

¼ to 1 ½

159 - 352

135

شش گوش سنگین

¼ to 4

150

شش گوش بلند

¼ to 1 ½

150

DH

شش گوش معمولی

¼ to 1 ½

248 - 352

150

شش گوش سنگین

¼ to 4

175

شش گوش بلند

¼ to 1 ½

175

DH3

شش گوش معمولی

½ to 1

248 - 352

150

شش گوش سنگین

¼ to 4

175

با توجه به اینکه 100 ksi  تقریبا برابر با 689 مگاپاسگال است در بعضی از موارد می توان با همین ضریب تبدیل اقدام به یکسان سازی و جایگزینی مهره های اینچی با مهره های میلیمتر و یا برعکس را انجام داد.

استاندارد ابعادی مهره های متریک متناسب با نوع مهره ، سایز و کلاس آن متفاوت می باشد. به صورت کلی برای ابعاد این مهره ها از استاندارد های ANSI B18.2.4.1M , ANSI B18.2.4.2M , ANSI B18.2.4.4M , ANSI B18.2.4.6M استفاده می شود. برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه می توانید از دانلود استاندارد ASTM A563M در سایت بهین فولاد استفاده کنید.

ابعاد مهره های اینچی در استاندارد ANSI B18.2.2 آورده شده است. استاندارد ANSI B18.2.2 خود دارای ده جدول ابعادی برای مهره های متفاوت می باشد که مهره های باریک (jam Nut ) مهره های مربعی ( Square Nut ) مهره های معمولی (Hex Nut ) مهره های سنگین (Heavy Hex Nut ) و مهره های ارتفاع بلند (Hex Thick Nut ) را نیز شامل می شود. برای دانلود استانداردANSI B18.2.2 می توانید از قسمت مربوط به این استاندارد در سایت بهین فولاد استفاده کنید.